G R Æ V L I N G E H U S E T

Grævlingløkken 21, 5210 Odense NV

CVR 34794103, Bankkonto i Nordea: 2376 – 0726519919

Hjemmeside: graevlingehuset.dk

 

L E J E K O N T R A K T

Grævlingehuset er lejet af

Navn............:                                                          Mail…….:

Adresse........:                                                          Tlf…...… :

                         

Dato for leje:

Fra...............:                                                          Til……… :

 

Som udgangspunkt lejes huset i hele dage, med mindre der træffes anden aftale med Allan

Gøhns/Lone Kreuz.

 

Ved henvendelse angående lejedato reserveres Grævlingehuset i bookingkalenderen og

kontrakt fremsendes. Men først når indbetaling af depositum på kr. 1.000,- er indgået på konto 2376 – 0726519919, er Grævlingehusets lokaler til Deres rådighed den pågældende dato.

På samme konto indbetales senest en uge før De skal leje huset, lejen på kr. 1.200,-.

 

Ved indbetalingerne bedes anført:

      Lejedato, navn og adresse og lejers registreringsnummer og bankkonto.

Depositum fratrukket eventuelle erstatninger returneres kort tid efter De har haft lejet huset. Derfor skal bankkonto oplyses.

 

Opsiges lejemålet mindst 3 mdr. før lejetidspunktet betales 50% tilbage af depositum. Ved senere opsigelse er der ingen tilbagebetaling.

 

Evt. besigtigelse af huset, samt modtagelse og aflevering af nøgle aftales med:

Allan Gøhns, Grævlingløkken 7 A, Korup, 5210 Odense NV, tlf. 30250679

mail allangoehns@hotmail.com

eller

Lone Kreuz, Gullfossvej 18, 5210 Odense NV, tlf. 29904708 eller mail kreuz4707@gmail.com

 

Husk at læse de næste sider med nyttige oplysninger og prisliste grundigt.

 

Korup, den                                                     Allan Gøhns

 

For lejer

 

________________   den      ____________         ______________________________               

                                                  

Efter underskrift skal kontrakt sendes/scannes til Lone Kreuz for accept af indhold.

 

Grævlingehusets persondatapolitik kan ses på Grævlingehusets hjemmeside.

N Y T T I G E    O P L Y S N I N G E R

 

Der er service og glas til 60 personer, men brandtilsynet accepterer, at der opholder sig op til

149 personer i huset. Der må IKKE stilles noget foran døre og terrassedøre, som er flugtveje.

 

Der er en mindre parkeringsplads foran Grævlingehuset, men ellers kan parkeringspladsen

foran Aldi benyttes. Der er gennemgang til Grævlingehuset ud for Aldi`s nordlige gavl.

 

Der skal udvises hensyn til områdets beboere og derfor må børn IKKE løbe rundt i de

omkringliggende grønne områder, som er private, men må gerne opholde sig på parkerings-

pladsen og i haven, der hører til Grævlingehuset.

Spilles høj musik skal døre og vinduer holdes lukkede og efter kl. 23 må der ikke være støj.

 

Der er internet til fri afbenyttelse. IT - koden står på opslagstavlen øverst til venstre i grovkøkkenet.

 

Der er flag i hylden i depotrummet nederst til venstre på gangen. Der er puslebord på handicaptoilet samt en barnestol til placering over stoleryg. Barnestolen er i depotrummet.

 

Huset har et stort køleskab på 375 liter + et mindre på 120, samt fryser på 90 liter. Der er

2 hurtige kaffemaskiner, der hver brygger 1,8 liter / 14 kopper kaffe på 5-6 min. og elkedel.

I huset er der en ovn med varmluft og et glaskeramisk bordkomfur med 4 kogezoner. Der er microovn i køkkenet. Desuden er der et komfur med 4 kogezoner og ovn i grovkøkkenet. I depotet står en varmekasse. Opvaskemaskinen er af almindelig størrelse, men er en industri-opvaskemaskine, derfor er den noget hurtigere, og hvis man skyller af, kan opvasken klares med det korte program på 27 min.

 

Lejer bedes selv medbringe håndklæder, karklude, viskestykker og køkken- og wc ruller.

Ved aflevering af nøgle bedes I gøre opmærksom på ødelagte eller manglende fade, service,

glas m.v., så beløbet kan fratrækkes ved returnering af depositum. Desuden bedes I under hele lejen holde catering eller andre medbragte fade, skåle, service og bestik adskilt fra det, der tilhører Grævlingehuset! Når nøglen er afleveret, skal huset være ryddet og fremstå i den

stand som da I ankom. Grævlingehuset fralægger sig ethvert ansvar for glemte ting og hæfter ikke for disse.

 

Grævlingehusets container mærket nr. 21, må benyttes til køkkenaffald i lukkede poser, men

flasker, pap og større mængder papir afleveres på genbrugsstationen. Flasker kan endvidere

afleveres i den flaskecontainer, der står lige først til højre på Kalørvej på vej fra huset.

 

Huset modtages rengjort og bedes afleveret i samme stand som det modtages. I depotrummet står støvsuger, moppe m.m. og under bordet i grovkøkkenet står spande og rengøringsmidler. På opslagstavler og indvendig i grovkøkkenets skab er der vejledninger omkring rengøring af duge, gulve m.v. Husk også at tømme poserne på toiletter, samt at rengøre køleskabe, fryser, komfur og ovn og at rengøre kaffemaskiner og tømme og skylle termokander, samt at tømme og slukke for opvaskemaskinen. Inden huset forlades tjekkes det, at alle vinduer og døre er lukket og låst.

 

Prisliste for manglende/ mangelfuld rengøring på side 3.

P R I S L I S T E

for fejl og mangler ved aflevering af nøgler efter Deres leje af Grævlingehuset.

Beløbet vil blive fratrukket Deres depositum inden dette returneres.

 

 

Sal og Gang:

Manglende fejning/vask af gulv                             200 kr.

Manglende aftørring af borde/duge og stole          100 kr.

 

 

Køkken

Manglende rengøring                                             150 kr.

Manglende rengøring af ovn                                  150 kr.

Manglende rengøring af køl/frys                               75 kr.

Ødelagt og manglende service erstattes

efter gældende priser.

 

 

Grovkøkken

Manglende rengøring af borde, fliser og vask           75 kr.

Manglende gulvvask                                                  75 kr.

 

 

Toiletter

Manglende rengøring pr toilet                                     75 kr.

 

 

Anvisning på, hvad der kan/må bruges til rensning af gulv og anden rengøring findes på opslagstavlerne i depotrum og i grovkøkkenet.

 

Generelt

Ved ødelagte borde/stole, gardiner eller andet inventar er De erstatningspligtig efter

gældende indkøbspriser.

 

I ønskes held og lykke med leje af huset, samt en god fest.

 

Med venlig hilsen

Allan Gøhns

bestyrelsesmedlem

i

Grævlingehusets bestyrelse

 

Ved problemer under udlejningen kan følgende kontaktes:

1. Allan Gøhns, Grævlingløkken 7 A, tlf. 30250679

2. Bodil Nielsen,  Åbakkevej 26,          tlf. 28609806