GRÆVLINGEHUSET

GENERALFORSAMLING, MANDAG DEN 4. FEBRUAR 2019

FORMANDENS BERETNING

Formål:

Grævlingehuset/Korup Seniorhus er et mødested for ældre seniorer i lokalområdet. Vi har valgt at kalde huset for Grævlingehuset/Korup Seniorhus for at give navnet mere bredde. Det er netop for at understrege, at vi vil gøre husets benyttelse så bred som muligt.

Odense Kommune betaler husleje, el, varme og vand, alle øvrige udgifter skal vi selv dække.

Huset kan lejes til fester og lignende og det er indtægterne fra denne udlejning, som hjælper til med den løbende drift, ligesom vi selv afholder banko og spisning.

Ud over vore egne aktiviteter er huset flittigt brugt af lokalområdets foreninger det være sig OK klubben, Korup-Ubberud Pensionistforening, Torsdagsklubben, Ældresagen med gymnastik, Korup-Ubberud Skakklub og Korup Kirke

Løbende aktiviteter:

I huset foregår der mange ting hvoraf jeg kan nævne:

    Mandagscafé, hvor der spilles kort, og hyggesnakkes. Der serveres kaffe og kage. Caféen holdes for at styrke livskvaliteten og trivslen for en gruppe af mennesker hvoraf en del er enlige. Det er vigtigt, at vi alle tager godt imod nye deltagere, så disse føler sig godt tilpas iblandt os. Husk at være åbne, så folk ikke oplever os som en lille lukket kreds.

    Banko den første onsdag i måneden. Rigtig mange mennesker stortrives ved at spille banko, hvilket er meget positivt. Vi har normalt blomster gavekort og gavekort til Meny og konserves med mere som gevinster. 2 gange årligt afholder vi banko, hvor der er sidegevinster

    Spisning den 2. onsdag i hver måned. Her får man 2 retter mad inkl. vin/øl/vand og kaffe med småkager for kr. 80,-. Herefter kan man spille kort eller hyggesnakke. Der kommer ca. 40 hver gang og spiser. Og man kan købe mad med hjem for 20 kr.

-          Netcafé. Hver mandag kommer der ca. 20 personer som ønsker hjælp med Ipad, telefon og computer. Alle er velkomne, og det er gratis at deltage.

Og hvad er der så sket i det forløbne år?

               Den 6. januar afholdt vi Nytårskur for første gang for medlemmer af de forskellige foreninger og klubber, vi har haft samarbejde med gennem foreningernes dag.

              Den 17. januar kom Ebbe Skov og fortalte om Humlemagasinet, hvilket han gjorde rigtig godt.

               Den 21. februar kom Lis Kaa og sang for os. Lis fortalte også anekdoter om de sange hun sang.

               Den 21. marts kom stadsarkivar Jørgen Thomsen og fortalte om Korup og Ubberud – før og nu. Et rigtig interessant foredrag, hvor mange kunne tilføje noget til de billeder der blev vist

               Den 2. april holdt vi Påskefrokost med medbragt mad

              Den 9. april var der møde for frivillighuse i Holluf Pile. Temaet var bl.a. hvordan man rekrutterer og fastholder frivillige i husene, og et oplæg fra Home Start der arbejder med at aflaste pressede småbørnsfamilier igennem frivillige familievenner. Til sidst var der orientering fra Ældrerådet. I den nye organisation er lokalrådene nedlagt, Ældrerådet overtager derfor rollen som kontaktperson for frivillighusene, i det omfang de enkelte frivillighuse ønsker det.

-          Den 18. april holdt vi møde her med de foreninger og klubber, der ønskede at deltage i "Foreningernes Dag" den 1. september. Formålet var at få lagt rammerne for afholdelse af dagen. Der var jo nedsat en arbejdsgruppe bestående af Hanne Præst Aktiv Korup, Bo Kokspang Korup-Ubberud Skakklub, Bjarne Lundgaard og mig selv her fra Grævlingehuset, der skulle arbejde videre med planerne.

               Den 18. april havde vi underholdning om eftermiddagen af Jørn Vind der kom og spillede og sang for os, hvilket han gjorde rigtig godt.

               Den 23. maj havde vi arrangeret udflugt til Hesbjerg med kørsel i egne biler. Desværre blev dette ikke en succes, idet Henrik Jacobsen havde glemt vores aftale om rundvisning, endskønt jeg havde erindret ham om aftalen en uge før. Henrik havde holdt et meget spændende foredrag om Hesbjerg for os i efteråret, vi havde derfor glædet os til at høre mere og opleve stedet. Vi gik også lidt rundt derude, men det blev jo ikke den samme oplevelse.

               Den 20. juni kom Helge Green og fortalte og viste film om det californiske kæmpetræ Redwood. Træet kan blive mere end 100 meter højt, nå en alder på 2-3000 år, og er verdens største levende væsen. Det gror kun langs Californiens Stillehavs kyst og der har arten som en af verdens ældste træsorter eksisteret i 20 millioner år.

               Den 15. august holdt vi møde med de foreninger og klubber, der ville deltage i foreningernes dag. Det var nu tiden med at få de sidste aftaler på plads for dagen.

               Den 21. august var vi inviteret op til Ryds spejdergruppe på Tyrsbjerg om formiddagen. Vi havde drøftet, at det kunne være givende med et samarbejde mellem ældre og børn, men endnu er der vist ikke rigtig nogen, der har taget det til sig. Vi fik en fin rundvisning og Marianne Lindholm fortalte om alle de spændende ting der foregår der.

               Den 22. august holdt Palle Vennekilde et meget spændende foredrag ”Fra Amalienborg til landevejen”. Han er en god fortæller, og det var spændende at høre om hans oplevelser dels med kongefamilien og dels med de prøvelser, han blev udsat for, da han ville prøve at være vagabond.

               Den 29. august havde vi 47 personer på udflugt til Morten Korch museet, Kongsdal have, busrundtur i Bogense med efterfølgende middag på Røgeriet. Herefter kørte vi til Gyldensten Gods og Gyldensten strand hvor vi havde guide med, der kunne fortælle en masse. Så var det tid til kaffe på Café Solo i Bogense og efterfølgende hjemtransport. En rigtig dejlig dag, hvor vi var enormt heldige med vejret.

      Den 1. september afholdt vi så Foreningernes Dag i KKIC på Præstevej i Korup. 19 foreninger og klubber deltog i arrangementet, der startede med velkomsttale ved mig selv og Jørn Vind kom og spillede for os.

Vi havde nu rykket caféen ind i hallen, hvilket var en rigtig god idé. Og de forskellige foreninger havde gjort rigtig meget ud af deres boder, så det så rigtig spændende ud. Korup-Ubberud Folkedansere havde en opvisning, og der var mulighed for at spille bordtennis og få demonstreret redskaber fra Fitness. Desværre var der beskedent fremmøde, så vi har besluttet, at det indtil videre var sidste gang med Foreningernes Dag i denne omgang.

-          Den 10. september var der møde for frivillighuse på Bolbro ældrecenter. Ane Caspersen holdt et indlæg om Generationspagten, som der var mulighed for at søge midler til. Generationspagten omtales ofte som en udfordring, at vi bliver flere og flere ældre. Men en voksende ældrebefolkning kan også være en enorm ressource, som vi skal blive bedre til at påskønne og se muligheder i. På den ene side sidder der nogle ældre derhjemme, som har en masse at byde på, men som ikke helt ved hvordan.  Og på den anden side har vi børne-familier, som ræser rundt og måske kun lige kan få hverdagen til at hænge sammen. Kunne et styrket generationsfællesskab være en del af løsningen? Generationspagten skal være med til at knytte bånd mellem generationerne, og den skal være med til at sikre, at livsvisdom og erfaringer gives videre. Der er nogle puljer man kan søge penge fra til disse formål. Derud over var der en drøftelse og idéer til, hvad der skal ske i husene for at få andre til at komme der.

                Den 18. september havde vi foredrag om Mærsk ved Jens Christian Christiansen. Han kom og fortalte om hans spændende liv til søs, fra dæksdreng til kaptajn på de store containerskibe i A.P. Møller Mærsk

.

                  Den 3. oktober havde vi influenzavaccination, hvor der kom ca. 200 der blev vaccineret.

                  Den 24. oktober kom Anders Berthelsen – sprogdoktoren fra Fyens Stiftstidende - og fortalte om Fynske dialekter

     Den 19. november havde vi julestue fælles med Torsdagsklubben og Jytte Nielsen. Kirsten Raahauge kom med vævede og strikkede ting og Ove Rønver kom med træting. Torsdagsklubben havde været rigtig kreative og Jytte havde mange sjove og spændende ting med. Jytte havde også bagt lagkager og småkager til os. Jeg selv havde lavet nogle dekorationer sammen med nogle piger, jeg går til blomsterbinding med. Så der var rig mulighed for at gøre en god handel.  Eftermiddagen var velbesøgt af næsten 60 mennesker.

                  Den 14. december holdt vi julefrokost for bestyrelsen hjemme hos mig. Vi havde en rigtig hyggelig eftermiddag sammen.

                  Og vi har deltaget i Seniorinformationsmøderne her i 2018. Der har været afholdt 4 møder i Seniorhuset for nye pensionister. Vores formål med at deltage, er at gøre opmærksom på Grævlingehuset og de aktiviteter vi kan tilbyde her. Vi har fået udarbejdet en roll up som blikfang, som vi kan medbringe til disse møder.

 

Nyanskaffelser:

  Vi fik bevilget kr. 39.600 i §79 midler fra Odense Kommune.

Derfor har vi købt ny keramisk kogeplade og emhætte til køkkenet. Samtidig blev gryder og pander udskiftet, da det nu er induktion.

Vi fik også bevilget penge til et regnskabsprogram, som Lone nu er bruger af, og til betaling af vores forsikringer.

Og vi har investeret i sæbedispensere og papirruller. Dette i stedet for håndklæder, der kan være uhygiejniske, når der kommer så mange mennesker.

Gulvet fik en større behandling i sommerferien i forbindelse med at huset blev gjort hovedrent. Gulvet er betydelig lettere at renholde efter sådan en omgang. Med alle de mennesker der kommer her, skal gulvet nok have sådan en behandling hvert år.

Ellers har vi været forskånet for de store nyanskaffelser i 2018, hvilket også kan ses på regnskabet. Men vi ved ikke hvor længe opvaskemaskinen holder, og den er dyr at udskifte.

Udlejning:

1 2018 havde vi 31 udlejninger af huset til private og 11 udlejninger til foreninger/klubber.  

I 2019 har vi p.t. 11 udlejninger til private og 1 til forening, i 2020 3 udlejninger og i 2021 1 udlejning til private.

Midler:

I år har vi fået bevilget kr. 25.000 i §79 midler. Vi havde ansøgt om 35.500 så det er noget af en reducering.

 

Mål for fremtiden:

Vi er stolte over at have et velfungerende hus, og glade for at have et rigtig godt samarbejde med de øvrige foreninger der også bruger huset.

Vores mål for det nye år vil derfor være fortsat synliggørelse af husets aktiviteter. Herunder kan der også være brug for opsøgende arbejde samt nytænkning.

I år har vi ved hjælp af Claus Møller fået lagt et rigtig spændende aktivitetsprogram for nogle af onsdagene her i huset. Der er tale om lokale aktører med sang, musik, foredrag og billeder. Aktiviteterne vil som noget nyt foregå om formiddagen. Vi håber på, at dette også kan tiltrække nye brugere til huset. I hvert fald har der indtil nu været ca. 40 personer hver gang, deriblandt mange nye ansigter.

Og vi vil gerne have udarbejdet en fælles folder for Grævlingehuset/Korup Seniorhus aktiviteter til efteråret. Derfor vil jeg indkalde til et møde med jer her i foråret, hvor vi kan planlægge, hvad vi har i støbeskeen.

Der vil også blive afholdt Nytårskur i 2020.

Jeg vil slutte min beretning med at takke mine kolleger i bestyrelsen for et rigtig godt samarbejde i det forløbne år.

I slider alle i det, når vi har aktiviteter, ikke mindst når vi skal lave mad den anden onsdag i hver måned, og når vi har banko.

Og Allan og Lone gør et stort arbejde med udlejningen, og Lone fører også regnskabet

Jørgen kan heldigvis udføre småreparationer – det er rigtig godt med en handymand og det sparer os for mange udgifter – så stor tak for det.

Tak til Bjarne, fordi du påtager dig mange administrative opgaver, og du har været til stor hjælp i tilrettelæggelsen af Foreningernes Dag,

Tak til Ellen og Inge fordi I altid hjælper til med mandagscaféen.

Og tak til Jette fordi du hjælper med til at dække bord, når vi har spisning.

Også en tak til dem der ikke er med i bestyrelsen, men alligevel giver en hjælpende hånd.

Her tænker jeg på Karen Madsen der har hjulpet os med madlavning.

Og tak til Claus Møller, der har gjort et kæmpe stykke arbejde i forbindelse med vores forårsprogram.

Også tak til Hanne Præst for aldrig svigtende hjælp til Foreningernes Dag, og Hanne har også udført havearbejde for os sammen med Jette.

Og også en tak til vores revisorer, for den indsats de har gjort i det forløbne år.

Og tak til Karen Brusgaard for et rigtig godt samarbejde i de mange år du har været en del af bestyrelsen. Du har været en uvurderlig hjælp her i huset i alle de år det har eksisteret.

Til sidst vil jeg takke for at I alle er mødt så talrigt op her i dag. Det er rart at se jeres interesse for huset — det glæder mig meget.

Tak.